logo

Funktioner och egenskaper

 • Ett planerat besök på normal arbetstid genomförs en gång om året av kvalificerad Linet-personal, för underhåll av all utrustning som täcks av avtalet (arbetsschema fastställs genom samförstånd mellan parterna) 
 • Prioriterad utryckning med kvalificerad tekniker 
 • Inklusive alla utryckningskostnader under normal arbetstid för akut produktfel 
 • Inklusive alla arbetskostnader 
 • Inklusive alla reservdelar (utom förbrukningsartiklar som exempelvis batterier) 
 • Inklusive elsäkerhetstest innan sängarna åter tas i bruk 
 • Linet-tekniker på plats inom 48 timmar
 • Ett planerat besök på normal arbetstid genomförs en gång om året av kvalificerad Linet-personal, för underhåll av all utrustning som täcks av avtalet (arbetsschema fastställs genom samförstånd mellan parterna)
 • Prioriterad utryckning med kvalificerad tekniker
 • Inklusive alla utryckningskostnader under normal arbetstid för akut produktfel 
 • Inklusive alla arbetskostnader 
 • 10 % rabatt på alla reservdelar 
 • Inklusive elsäkerhetstest innan sängarna åter tas i bruk 
 • Linet-tekniker på plats inom 48 timmar 
 • Ett planerat besök på normal arbetstid genomförs en gång om året av kvalificerad Linet-personal, för underhåll av all utrustning som täcks av avtalet (arbetsschema fastställs genom samförstånd mellan parterna) 
 • Prioriterad utryckning med kvalificerad tekniker 
 • Rabatterat pris på utryckning för akut produktfel 
 • 10 % rabatt på alla reservdelar 
 • Inklusive elsäkerhetstest innan sängarna åter tas i bruk 
 • Linet-tekniker på plats inom 48 timmar
 • Ett planerat besök på normal arbetstid genomförs en gång om året av kvalificerad Linet-personal, för underhåll av all utrustning som täcks av avtalet (arbetsschema fastställs genom samförstånd mellan parterna) 
 • Delar som täcks av garanti byts ut vid behov, med alla arbets- och utryckningskostnader inkluderade 
 • 10 % rabatt på alla nödvändiga reservdelar, t.ex. förbrukningsartiklar som batterier eller delar som skadad av användaren och därför inte omfattas av avtalet
 • Inklusive elsäkerhetstest innan sängarna åter tas i bruk 
 • Linet-tekniker på plats inom 48 timmar 

Prisinformation

Priserna beräknas individuellt efter era behov och önskemål. För mer information eller för offert vänligen fyll i formuläret nedan.


Tillbaka

Nedladdningar

 

Josef Bystrianský
After-sales Service Manager
LINET Group

– Vårt utbud av tjänster tillgodoser alla service- och underhållsbehov fullständigt för sängar och madrasser på sjukhus och långvårdskliniker. Allt är avsett för patienternas säkerhet och vårdpersonalens komfort. Mervärdet består av de betydande kostnadsbesparingarna.

Kontakta oss