logo

Náš audit Vám poskytne perfektní přehled o současném technickém stavu Vašich lůžek, matrací a ostatních výrobků. Zjistíme aktuální stav a doporučíme Vám nejvhodnější postup pro optimalizaci jejich aktuální kondice. Naše detailní hodnocení pro Vás bude skvělým nástrojem, jak se vyhnout nákladným opravám, případně vyřazení z provozu a zabráníte tak vzniku nenadálých investic.


Zkontrolované výrobky Vám rozdělíme do tří kategorií rizikovosti: červená, žlutá, zelená.

Červená kategorie – výrobek vyžaduje urgentní servis. Výrobek není plně funkční a/nebo při jeho používání hrozí úraz pacienta nebo personálu. Do této kategorie jsou zařazovány i produkty, které by již v důsledku svého věku nemusely splňovat nejnovější bezpečnostní standardy a proto bychom je doporučovali vyměnit

Žlutá kategorie – výrobky zařazené v této kategorii jsou funkční, ale potřebují kontrolu případně výměnu dílu, abychom předešli potencionální funkční nebo bezpečnostní chybě

Zelená kategorie – výrobky v zelené kategorii jsou v čas provedeného auditu považovány za plně funkční a nepotřebují žádnou opravu či výměnu dílu


Jak to funguje?

Krok 1. Kontrola produktů
Provedeme detailní přehled všech výrobků včetně jejich sériových čísel.

Krok 2. Třídění a kategorizace
Na základě zjištěného stavu rozdělíme lůžkový fond do tří kategorií rizikovosti.

Krok 3. Shrnutí informací
Sestavíme Vám kompletní přehled o stavu Vašich výrobků z hlediska funkčnosti i bezpečnosti.

Krok 4. Doporučení
Na závěr Vám doporučíme nejvhodnější postup pro optimalizaci aktuální kondice lůžek.


Jak vypadá výsledek?

Výstupem auditu je přehledný dokument, který mapuje situaci ve Vašem zařízení.

 Formulář auditu

Žádost o audit lůžkového fondu

Pro více informací o auditu lůžkového fondu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím online formuláře. Váš dotaz bude v krátké době zodpovězen.